Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Το https://store.djicyprus.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης και υπηρεσιών (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία “S & M PHOTOSHINE LTD” που εδρεύει στην Λεμεσό Κύπρου, οδός Μίλτωνος – Αριθμός 93, Τ.Κ.: 3047, με αριθμό ΦΠΑ CY10063230X και αριθμό εγγραφής 63230, τηλ. 00357 25812575, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@djicyprus.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 00357 – 25812575 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που βρίσκεται στον ιστότοπο https://store.djicyprus.com (εφεξής το «site»). Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προ-ϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυ-πώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

 

1. Πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.

 

2. Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου αναφορικά με την πώληση καθώς και τις ευρωπαϊκές διατάξεις για την Προστασία των Καταναλωτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνει τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περί-πτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότη-α, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαί-σιο καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χα-ρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊό-ντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήμα-τος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθι-κή βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

 

3.Ευθύνη του Χρήστη

Κάθε Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του site σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνο-μα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση του site υπόκειται στους Κυπριακούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησι-μοποιείται το site μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

 

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήπο-τε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλι-κότητας κ.λ.π.

3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήπο-τε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νό-μο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)

4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήπο-τε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήπο-τε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την κα-ταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων

7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 

4. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα “DJI CYPRUS” στην Κύπρο και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.

Στo πλαίσιo της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 00357 – 25812575 ή με αποστολή e-mail στο info@djicyprus.com.

 

5. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται για φόρτωση (downloading) από αυτόν τον διακομιστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

(α) η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας

(β) δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για ε-μπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμά-των. Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα DJI CYPRUS ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δι-καιώματος χρήσης τους.

 

6. «Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιε-χόμενο κάθε συνδέσμου.

 

7. Δήλωση Εχεμύθειας

Όταν ο Χρήστης στέλνει ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχει χρησιμοποιείται για να του απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε Χρήστης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως στοιχεία απόρρητα. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα εν-διαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον αυτό ζητηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου για:

1. την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2. την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του site

3. την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού.

Παρ’ όλα αυτά, εάν ο Χρήστης χορηγήσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να λάβει τη θέση κάποιου άλλου προσώπου όταν στέλνει πληροφορίες online, όλες οι πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας. Οι άνθρωποι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό μήνυμα του Χρήστη σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επιπλέον, εάν οποιοσδήποτε Χρή-στης ζητήσει να επικοινωνήσει με αρμόδιο υπάλληλο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προκειμένου να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική αλληλογραφία, τότε ο υπάλληλος αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του εν λόγω Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονι-κής διεύθυνσης του Χρήστη και των μηνυμάτων του.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων ιστοτόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

 

8. Ενημέρωση για την αποστολή NEWSLETTER/SMS

Η εταιρεία S & M PHOTOSHINE LTD «DJI CYPRUS» (• Λεμεσός Κύπρου, οδός Μίλτωνος – Αριθμός 93, Τ.Κ.: 3047, με αριθμό ΦΠΑ CY10063230X και αριθμό εγγραφής 63230, τηλ. 00357 25812575, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@djicyprus.com.), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ζητάει την συναίνεσή σου για να σου στέλνει στο e-mail σου ενημερωτικό/διαφημιστικό υλικό (newsletter) καθώς και αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες της. Το e-mail και ο προσωπικός αριθμός κινητού τηλεφώνου σου θα χρησιμοποιείται μόνο από την DJI CYPRUS και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter/SMS αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η DJI CYPRUS διατηρεί εμπορική συνεργασία. Η δήλωση συγκατάθεσης σου με την εγγραφή ή ανανέωση των προτιμήσεων σου θα τηρείται για όσο χρόνο σου αποστέλλεται newsletter/SMS από την DJI CYPRUS και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή της αποστολής του. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση σου ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter «Αν επιθυμείς να μην λαμβάνεις αυτό το e-mail, μπορείς να διαγραφείς εδώ». Η ανάκληση της συγκατάθεσής σου δεν θα τηρείται για περισσότερο από έξι μήνες από την ανάκληση. Έχεις δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σου, το οποίο μπορείς να ασκήσεις με αποστολή αίτησης στην S & M PHOTOSHINE LTD «DJI CYPRUS» (• Λεμεσός Κύπρου, οδός Μίλτωνος – Αριθμός 93, Τ.Κ.: 3047, με αριθμό ΦΠΑ CY10063230X και αριθμό εγγραφής 63230, τηλ. 00357 25812575, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@djicyprus.com.), σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της DJI CYPRUS στην Κύπρο ή στο e-mail info@djicyprus.com. Σε περίπτωση που θεωρείς ότι η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείς να υποβάλλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (//www.dataprotection.gov.cy). Για οποιαδήποτε απορία σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας. •00357 25812575info@djicyprus.comΛεμεσός Κύπρου, οδός Μίλτωνος – Αριθμός 93, Τ.Κ.: 3047.

9. Υπαναχώρηση & Επιστροφές Προϊόντων

Παραλάβατε κάποιο προϊόν και επιθυμείτε την επιστροφή του; Η DJI CYPRUS είναι εδώ για να σας προσφέρει πολύ απλούς και εύκολους τρόπους εξυπηρέτησης. Εφόσον ανήκετε λοιπόν σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις για το προϊόν που αγοράσατε, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του. Η διαδικασία επιστροφής είναι απλή, εύκολη και άμεση. Αρκεί να ακολουθήσετε την σχετική διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για την περίπτωσή στην οποία εμπίπτετε:

Επιστροφή λόγω άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς, επιστρέφοντάς μας το προϊόν.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον:
– το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων και των εντύπων που το συνοδεύουν ενώ η συσκευασία βρίσκεται στην αρχική της μορφή ή σφραγισμένη εφόσον παραλήφθηκε έτσι από εσάς.
– η σχετική δήλωσή σας γίνει πριν την παρέλευση του 14ημέρου από την παράδοσή του σε εσάς

Έξοδα Αποστολής: η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της σχετικής ως άνω Δήλωσής σας για Υπαναχώρηση (είτε το επιστρέφετε εσείς στο σημείο που σας υποδεικνύουμε, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα).

Έλεγχος & Επιστροφή Χρημάτων: Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχατε εξοφλήσει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται σε εμάς η Δήλωση σας Υπαναχώρησης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ στο πλαίσιο επιστροφής προϊόντος: Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω (λ.χ. στην περίπτωση της υπαναχώρησης), θα προβούμε σε εξόφληση προς εσάς του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι:
– Αν η πληρωμή του είχε γίνει από εσάς με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη (εσείς) και της Τράπεζας του. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας καθώς και για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν’ λόγω συναλλαγής.
– Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα ή αντικαταβολή, προκειμένου να σας επιστραφεί το εν λόγω ποσό, θα υποδεικνύετε από πλευράς σας Τραπεζικό λογαριασμό (αποστέλλοντας αποδεικτικό ότι είστε ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος.

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς.

Προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του να είναι η αυθεντική, σε άριστη κατάσταση, όχι κατεστραμμένη ή ελλιπής ή με εμφανή σημάδια φθοράς και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά.

Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση συμψηφισμού θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών και σε όσες το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 50% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 50% ή και λιγότερο της αξίας τιμολόγησης, εσφαλμένη δήλωση.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τυχόν δεδομένων ή άλλων στοιχείων αποθηκευμένων στη επιστρεφόμενη συσκευή και θα πρέπει να εξασφαλίσετε πριν την αποστολή του προϊόντος ότι σε αυτό δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα και είναι στην αρχική / εργοστασιακή κατάσταση.

Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης:
Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως λ.χ. προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή/και είναι σαφώς εξατομικευμένα, προϊόντα που λόγω της φύσης τους είναι, μετά την παράδοση, αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί ή/και αν έχετε προμηθευθεί από εμάς ψηφιακό περιεχόμενο μη παρεχόμενο σε υλικό φορέα και ξεκίνησε η εκτέλεση, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγεία ή της υγιεινής εφόσον έχουν αποσφραγιστεί ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, καθώς και ηχητικών ή οπτικών εγγραφών αναλώσιμων εκτυπωτών, προγραμμάτων και λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί

Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος
Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι άλλο από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοσή του σε εσάς χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική άθικτη συσκευασία.

Έξοδα αποστολής: η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος με βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, προκειμένου εν συνεχεία και να σας αποστείλουμε το ορθό προϊόν.

Επιστροφή Χρημάτων: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ στο πλαίσιο επιστροφής προϊόντος: Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα προβούμε σε εξόφληση προς εσάς του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι:
– Αν η πληρωμή του είχε γίνει από εσάς με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη (εσείς) και της Τράπεζας του. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας καθώς και για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν’ λόγω συναλλαγής.
– Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα ή αντικαταβολή, προκειμένου να σας επιστραφεί το εν λόγω ποσό, θα υποδεικνύετε από πλευράς σας Τραπεζικό λογαριασμό (αποστέλλοντας αποδεικτικό ότι είστε ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος.

Επιστροφή λόγω επίκλησης ελαττώματος
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν που αγοράσατε γιατί θεωρείτε ότι έχει ελάττωμα, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας προκειμένου να γνωστοποιήσετε την περίπτωσή σας και να λάβετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες κατευθύνσεις και πληροφορίες.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από εσάς, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται ρητά για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Έξοδα αποστολής: οι αποστολές προς το Service Center γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος.

Χρέωση ελέγχου συσκευής: θα πρέπει πριν την αποστολή του προϊόντος, να ενημερωθείτε για ενδεχόμενες χρεώσεις ελέγχου της συσκευής από το Service Center

Αρχεία και Δεδομένα στο προϊόν: η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τυχόν δεδομένων ή άλλων στοιχείων αποθηκευμένων στη συσκευή και θα πρέπει να εξασφαλίσετε πριν την αποστολή του προϊόντος προς το Service Center ότι έχετε εξασφαλίσει τα δεδομένα αυτά. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι εντός της συσκευής δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτου προσώπου Η φύλαξη, αποθήκευση, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των στοιχείων και δεδομένων σας που υπήρχαν στο προϊόν που αποστέλλετε στο Service Center, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη σας.

Άρνηση παραλαβής της επισκευής σας: σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραλάβετε το προϊόν από το Service εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής του στο Service, θεωρείται ότι παραιτείστε από την κυριότητα του καθώς και από κάθε αξίωση κάθε διεκδίκησης αποζημίωσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιστροφές γίνονται στις κεντρικές μας αποθήκες στην διεύθυνση: “S & M PHOTOSHINE LTD” που εδρεύει στην Λεμεσό Κύπρου, οδός Μίλτωνος – Αριθμός 93, Τ.Κ.: 3047.

0